İlkelerimiz

Ulak Turan olarak, yayın ilkelerimizi belirledik ve bu ilkeler doğrultusunda sorumlu bir habercilik anlayışı benimsedik. İlkelerimiz, doğruluk, saygı, kişi hakları, tarafsızlık ve editoryal dürüstlük gibi temel değerlere dayanmaktadır. Bu ilkeler, haber ve içeriklerimizin güvenilirliğini ve topluma olan sorumluluğumuzu ön planda tutmayı amaçlamaktadır.

Doğruluk ilkesi, haber ve içeriklerimizin doğrulanmadan yayınlanamayacağı temel prensibi içerir. Yazarlarımızın önceliği, objektif, gerçekçi ve yanıltıcı olmayan içerikler üretmektir. Saygı ilkesi, herkesin farklılıklarına saygı göstermeyi ve toplumun hassas gruplarına karşı duyarlı bir tutum sergilemeyi amaçlar. Kişi hakları ilkesi, insan onuruna saygı gösterir ve özel yaşamın gizliliğine büyük önem verir.

Tarafsızlık ve bilgi ilkeleri, tarih araştırmalarımızda ve haberlerimizde objektif bir perspektife bağlı kalmayı hedefler. Editoryal dürüstlük ve bağımsızlık ilkesi ise Ulak Turan’ın tarafsız, gerçek ve güvenilir haberleri sağlamak adına bağımsız bir yayıncılık anlayışını benimsemesini vurgular.

Siz değerli okuyucularımızın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgilere ulaşma hakkını her şeyin üzerinde tutarak, bu ilkelere bağlı kalarak habercilik misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. İlkelerimiz, güçlü bir iletişim köprüsü kurarak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İlginiz ve güveniniz için teşekkür eder, sağlıklı bilgi alışverişlerine katkıda bulunmayı dileriz.

DOĞRULUK VE GÜVENİLİRLİK

Sitemizde yer alan haber ve içerikler, titizlikle doğrulandıktan sonra yayınlanır. Yazarlarımızın temel prensibi doğruluk ve güvenilirlik ilkesidir. Objektif, gerçekçi ve yanıltıcı olmayan içerikler üretmek, önceliklerimiz arasında yer alır. Yanlış bilgi alımını en aza indirmek ve hataları hızla düzeltmek için çaba gösteririz.

SAYGI

İçeriklerimizde, hiçbir kişiyi ırkı, cinsiyeti, yaşını, sağlığını, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü veya dini inançları bakımından aşağılamayız. Özellikle çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi hassas gruplara karşı saygılı bir yaklaşım sergileriz. Dini ve ahlaki konularda kin ve nefreti körükleyen yayınlara yer vermemeyi ilke ediniriz.

KİŞİ HAKLARI VE GİZLİLİK

İnsan onuruna ve temel insan haklarına saygı gösteririz. Özel yaşamın gizliliğine büyük önem verir, kamu yararı olmadıkça kişisel bilgileri paylaşmaktan kaçınırız. Eleştiri sınırlarını aşan ifadelerden kaçınarak kişi haklarına saygı gösteririz.

TARAFSIZLIK VE BİLGİ İLKELERİ

Yazarlarımız, tarihi gerçekleri belgelere dayandırarak objektif bir şekilde ele alır. Araştırmalarında yer ve zaman gözetir, tarafsızlığa önem veririz. Tarih bilimine olan bağlılığımızla, yayınlarımızı bu ilkeler doğrultusunda hazırlarız.

EDİTORYAL DÜRÜSTLÜK VE BAĞIMSIZLIK

Ulak Turan, devlet ve parti çıkarlarından bağımsızdır. Siyasi veya ticari baskılardan uzak durarak, kararlarımızda dürüst ve bağımsız bir çizgiyi koruruz. Yayınlarımızda tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine sadık kalır, kaynakların gizliliğine önem veririz. Yazarlarımız, ahlaki ve özel amaçlar için içerik üretiminden kaçınarak güvenilir bir habercilik anlayışını benimserler.