Yurtdışında yaşayan hemşerilerimiz, milli çıkarları etrafında giderek daha fazla birleşiyorlar.

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Azerbaycan’ın bağımsızlığının yeniden kazanılmasından sonra diasporamızı örgütlemek ve ortak bir fikir etrafında birleşmek için sürekli adımlar atılmıştır. Sonuç olarak diasporamız Azerbaycan gerçeklerinin uluslararası topluma aktarılmasında yakından ilgilenmekte ve ulusal çıkarların korunmasında etkindir. Aynı zamanda, Anavatan her birimiz için bir güven yeri ve bir gurur kaynağıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde büyük bir gelişme göstermiş ve dünyada kendi sözü ve yeri olan bir devlet haline gelmiştir. Bu, yurt dışında yaşayan hemşerilerimize ek bir güç vermekte ve başarımızı daha da güçlendirmek için çabalarını artırmaya teşvik etmektedir. Karabağ’ın kurtuluşunda, özellikle 44 Gün Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nde milli birlik ve beraberliğimizin rolü yadsınamaz.

AZERTAC , Azerbaycan diasporasının örgütlenmesine, birliğine ve dayanışmasına giden tarihi yola bakıyor.

Ulusal diaspora hareketinin gelişimine yönelik önemli adımlar

Modern dünyanın zorlukları yeni bir diaspora stratejisini zorunlu kılarken, 2018 yılında geliştirilen yeni “Stratejik Yol Haritası”nın hayata geçirilmesi için önemli adımlar atılıyor.

Yeni stratejiye uygun olarak, başta bilgi ve iletişim teknolojilerinin diasporada uygulanması ve geliştirilmesine yönelik bir dizi proje hayata geçirilmiştir. Devlet Diaspora ile Çalışma Komitesi’nin (SCWD) resmi web sitesi üç dilde yeniden tasarlandı, modern gereksinimlere uygun olarak sosyal ağlara daha fazla önem veriyor ve yurtdışındaki Azerbaycanlı çocuklar için çevrimiçi Azerice dil kursları düzenliyor.

“Azerbaycan Bilim Adamlarının Diasporası” bilgi sistemi, 500’den fazla Azerbaycanlı bilim adamının yanı sıra yurtdışındaki Azerbaycanlıların biyografik bir bankası hakkında bilgi içerir – İnternet adresi ” www.azerbaycan.li “. İlk kez Azerbaycan diasporasının ( www.diasporamap.com ) 50 ülkeden 570 kuruluş hakkında bilgi içeren bir infografik haritası oluşturuldu. Ayrıca ülkemizin propagandasını ve yurtdışındaki sosyal medya çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında diaspora kuruluşlarına tam ücretsiz teknik destek sağlanmaktadır.

Diasporamızı akademik düzeye yükseltmek için bilim adamları, işadamları, yaşadıkları toplumun kültür ve sanatına katkıda bulunan hemşehrilerimizle, özellikle gençlerle ideolojik faaliyetlerde bulunmaya öncelik verilmektedir. Böylece 2018 ve 2019 yıllarında 54 ülkeden 265 gencin katılımıyla yaz kampları düzenlendi. Azerbaycan Diaspora Gençlik Ağı oluşturuldu ve 2019 Kış Okulu Brüksel’de yapıldı. “Liderlik Geliştirme Programı” ve “Beyin Kazanımı” projeleri kapsamında Almanya, Fransa, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan’dan genç hemşehrilerimizin ülkemize ziyaretleri organize edilmiş, devlet kurumları ve eğitim kurumlarında toplantılar yapılmıştır. Kurtarılan topraklarda Ermeni vandalizmini görmeleri için”

Ülkemizin diaspora politikasını uygulamak, diaspora kuruluşlarının ve yurttaşlarımızın çeşitli alanlardaki faaliyetlerini desteklemek amacıyla SCWRA, Türkiye, Romanya ve Kazakistan’ın ilgili devlet kurumlarıyla diğer ulusların diasporasını da diasporaya iletmeye yönelik bir işbirliği mutabakatı imzaladı. Azerbaycan gerçeği.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in diaspora faaliyetlerinin yasal çerçevesini iyileştirmek için attığı adımlar, dünya Azerbaycanlılarının örgütlenme sürecini daha da güçlendirdi. Diasporada hizmet madalyası tesis etmek için bir yasa kabul edilmiştir. “Yurt dışında yaşayan düşük gelirli Azerbaycanlılara sosyal yardım sağlanmasına ilişkin kurallar” 4 Ekim 2020’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Yurttaşlar ve diaspora örgütleri hakkında yeni bir yasa taslağı şu anda geliştirilmektedir. Proje, diğer devlet kurumlarıyla anlaşmaya varılıyor.

Milli lider Haydar Aliyev’in diaspora binasındaki hizmetleri

Ulusal lider Haydar Aliyev, 23 Mayıs 2001 tarihli “Dünya Azerbaycanlılarının Birinci Kongresinin Yapılması Hakkında” Emri ile ulusal diasporanın temellerini attı. Bu tarihi önem sırasına göre, aynı yılın 9-10 Kasım tarihlerinde Bakü’de dünya Azerbaycanlılarının ilk kongresi yapıldı. Kongrede Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Konseyi üyeleri belirlendi. Yurtdışındaki yurttaşlarımızı Azerbaycancılık fikri etrafında sıkı sıkıya örgütlememiz açısından bir dönüm noktası olan ve ulusal diaspora hareketinin gelişmesinde yeni bir aşamanın başlangıcını belirleyen bu kongreydi.

Dünya Azerbaycanlılarının Birinci Kongresine 36 yabancı ülkede yaşayan hemşehrilerimizin 200’den fazla farklı kuruluşunu temsilen 406 delege ve 63 konuk katıldı. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Büyük Britanya, Kanada, Almanya, Fransa, Gürcistan, Avusturya, Romanya, İsviçre, Avustralya, Özbekistan, Ukrayna, Estonya, Letonya, Moldova, Kazakistan, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Beyaz Rusya bulunmaktadır. , İsrail ve diğerleri, temsilciler vardı.

Kongre, farklı ülkelerdeki Azerbaycan topluluklarının örgütlenmesi ve faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahipti. O kongrede Ulu Önder’in “Ben her zaman gurur duydum, bugün de Azerbaycanlı olmaktan gurur duyuyorum” sözleri ezberlendi.

5 Temmuz 2002 tarihli Kararname ile Yurtdışında Yaşayan Azerilerle Çalışma Devlet Komitesinin (şimdi Diaspora ile Çalışma Devlet Komitesi) kurulması, 27 Aralık’ta “Yurt Dışında Yaşayan Azerbaycanlılara İlişkin Devlet Politikası Hakkında” Kanunun kabul edilmesi yıl daha da güçlendi.

Milli lider Haydar Aliyev’in diasporanın inşasında yaptığı hizmetlerden biri de yurt dışı ziyaretlerinde o ülkelerde yaşayan hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların sorunları ve endişeleri ile yakından ilgilenmek ve tavsiyelerde bulunmaktı. Bu toplantılar ve tartışmalar diasporamızı güçlendirmede ve kilit faaliyet alanlarını belirlemede önemli bir rol oynadı.

Azerbaycan diasporasının gelişmesinde birlik ve beraberlik yolunda yeni bir aşama

Bugün Azerbaycan diasporası, gelişiminde yeni, en yüksek birlik ve beraberlik aşamasını yaşıyor. Bu, her şeyden önce Ulu Önderliğimizin diaspora politikasının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve zenginleştirilmesi sayesinde mümkün olmuştur. 8 Şubat 2006’da imzalanan Nizamname uyarınca, Azerbaycan hakkındaki gerçeği daha geniş bir alana yaymak ve Azerbaycan’ın çalışmalarını geliştirmek için önümüzdeki görevleri tartışmak üzere 16 Mart 2006’da Bakü’de İkinci Dünya Azerbaycanlıları Kongresi toplandı. diaspora binası. Bu prestijli toplantı yurtdışında yaşayan Azerbaycanlıların diasporadan lobiye dönüşmesinde yeni bir adımdı.

Bir yıl sonra, 9 Mart 2007’de Bakü, bir başka önemli etkinliğe daha ev sahipliği yaptı – Azerbaycan ve Türk Diaspora Örgütlerinin Birinci Liderler Forumu. Bu Forum, Türkçe konuşan tüm halkların hayatında önemli bir olay haline gelmiş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın Türk dünyasının birliğine verdiği önemin parlak bir örneği olarak tarihe geçmiştir.

19 Kasım 2008’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yurtdışında Yaşayan Azerbaycanlılarla Çalışma Devlet Komitesi temelinde Diaspora ile Devlet Çalışma Komitesi’nin kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Aynı yılın 19 Aralık’ta Bakü’deki Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Konseyi toplantısında Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Şartı kabul edildi.

Böylece devletimizin iyi düşünülmüş diaspora politikası sonucunda yurt dışındaki yurttaşlarımızı daha organize bir şekilde organize etme süreci yeni bir aşamaya girmiştir. Artık yurttaşlarımız ülkelerinin sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve kültürel yaşamında daha aktif bir rol oynuyorlar, Azerbaycan hakkındaki gerçekleri dünyaya iletmede, zengin kültürel mirasımızı tanıtmada ve aynı zamanda kararlı bir şekilde engellemede son derece aktifler. Siyasi ve ideolojik provokasyonlar.

Geçmişte, diasporamızın genç üyeleriyle kapsamlı çalışmalar yapılmış ve onları diaspora hareketine dahil etmek için etkili önlemler alınmıştır. Bunların arasında Kasım 2010’da Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Azerbaycan Gençliğinin Birinci Dünya Kongresi de var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onaylanan Azerbaycan Devlet Gençlik Programına uygun olarak düzenlenen etkinliğe 25 ülkeden Azerbaycanlı gençler ve 41 diaspora örgütünün liderleri katıldı. Kongre, yurt dışında yaşayan Azerbaycan gençliğinin diaspora inşasına dahil edilmesi ve sosyo-politik faaliyetlerinin arttırılması yolunda önemli bir adımdı.

Azerbaycan diaspora kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı bilim adamları, yabancı ülkelerde yaşayan halk ve kültür adamları ve işadamları, devlet bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 20. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ilgili talimatı uyarınca düzenlenen III. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin. 42 ülkeden 1272 delege, 579 delege ve 211 konuğun katıldığı kongrede alınan çok sayıda karar, diasporamızın yurttaşlarımız arasında birlik ve beraberlik kazanmasına katkı sağlamıştır.

3 Haziran 2016’da Bakü’de Haydar Aliyev Merkezi’nde düzenlenen son IV. Azerbaycan’a karşı dostane tavır. . Bu da etkinliğe özel bir hava katarak etkisini artırdı.

Dünya Azerbaycanlıları 4. Kongresi’nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan gerçeğini dünyaya aktarmanın öneminden ve diaspora kuruluşlarının bu alandaki sorumluluklarından bahsetti. Devlet olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama çok şey diaspora örgütlerine bağlı. Bunu özellikle Dağlık Karabağ üzerinden Ermeni-Azerbaycan ihtilafının çözümüne ilişkin bilgi sunumunda görüyoruz. Bağımsızlığın ilk yıllarında bizim zayıflığımızdan yararlanan Ermeni diasporası, uzun yıllardır dünyada bize karşı çok çirkin bir kampanya yürütüyor.

Devlet başkanının bu yöndeki düzenli çağrıları, Azerbaycan diasporasının üyelerini daha aktif olmaya ve düşmanla bilgi savaşına girmeye teşvik etti. Şimdi ülkemiz tarihinin en güçlü ve en görkemli dönemini yaşıyor. Bu gücün temelinde sadece ekonomik ve askeri gücümüz değil, aynı zamanda yakın birliğimiz vardır. Bu nedenle nerede yaşarlarsa yaşasınlar, yurttaşlarımızı birleştiren temel değerler olan milli birlik ve beraberlik fikirleri her birimizin düşüncesine hakim olmalıdır. Dinamik olarak gelişen Azerbaycan, tüm dünyada Azerbaycanlılar için bir çekim merkezidir. Dünyanın dört bir yanından hemşehrilerimiz de Azerbaycancılık davası etrafında daha sıkı bir şekilde birleşerek, tüm güçlerini ve yeteneklerini ulusal amaç için seferber ediyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 6 Temmuz 2018 tarihli Kararnamesi ile kurulan Azerbaycan Diaspora Destek Fonu, diaspora geleneklerimizin gelişmesi için daha güçlü bir temel oluşturmuştur.

Mehriban Aliyeva’nın girişimiyle yurt dışında “Karabağ” Azerbaycan okullarının kurulması ve bugün 250’den fazla Azerbaycanlı çocuğun bu okullarda ana dillerinde eğitim görmesi, Birinci Başkan Yardımcısı’nın diaspora faaliyetlerine gösterdiği özen ve özenin açık bir örneğidir.

Dünya Azerbaycanlılarının V Kongresi’nin Şuşa’da yapılması kararı tarihi öneme sahiptir.

Diasporamız, Ermenistan’ın saldırganlık politikasına son verilmesinde ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasında benzersiz bir rol oynamıştır. Vatanseverlik Savaşı sırasında diaspora örgütleri, 30’dan fazla ülkede, 25.000’den fazla yurttaş ve dost ülke temsilcisinin, 50’den fazla ülkede 300’e yakın diaspora örgütünün katılımıyla 200’e yakın eylem gerçekleştirdi. uluslararası kuruluşlar bu faaliyetin sadece bir parçasıdır.

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi, yurtdışında yaşayan Azerbaycanlılar ile bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, dünya çapında Azerbaycanlılar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, Azerbaycan topluluklarının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili konuların tartışıldığı en üst düzey etkinliktir. , dernekler ve dernekler.

Bu bağlamda, Dünya Azerbaycanlılarının V Kongresi’nin, kurtarılmış topraklarımızın, özellikle Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın geniş çaplı yeniden inşası ile örtüşmesi kararının tarihi önemi ve sembolik anlamı vardır. Zafer Kongresi olarak da adlandırılabilir. “Savaş sonrası dönemde Azerbaycan diasporasının karşılaştığı zorluklar”, “Azerbaycan diasporasının Karabağ’ın restorasyonu ve yeniden inşasına katkıları” konularının tartışılacağı kongreye 65 ülkeden yaklaşık 400 diaspora temsilcisinin katılması bekleniyor. Hangi ülkede yaşarsa yaşasın bu kongreye katılacak her Azerbaycanlı 30 yıl sonra kadim vatanımız Karabağ’ın tacı Şuşa’yı görmekten mutluluk duyacaktır.

Bugünün bu tarihi gerçeği, Başkomutan İlham Aliyev’in maksatlı faaliyetinin, liderliğinin, ulusal çıkarlarımızı kararlı bir şekilde savunmasının, düşünceli ve kararlı politikasının sonucudur.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
d_nceli
Düşünceli
Yurtdışında yaşayan hemşerilerimiz, milli çıkarları etrafında giderek daha fazla birleşiyorlar.

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Bizi Takip Edin